FİİL

الفعل (Fiil) ينقسم الفعل من حيث الزمن على ثلاثة أقسام ماضٍ ومضارع وأمر Fiil zamana göre üçe ayrılır; Mazi(geçmiş), muzari(geniş) ve emir (fiil). (فعل الماضي : ما دل على حصول عملٍ في زمن مضى قبل التكلم ( دَرَسَ – كَتَبَ Mazi Fiil: Konuşmadan önce olan bir işe delalet eder (ders çalıştı-yazdı). (فعل المضارع: ما يدل […]

Daha Fazla Oku
FAİL

الفاعل (Fail-özne) الفاعل : اسم مرفوع تقدمه فعلٌ ودل على الذي فعل الفعل Fail: fiilden sonra merfu olan isimdir ve işi yapan kişidir مثل : نجح الطالبُ في الدرس Örnek: Öğrenci dersinde başarılı oldu. إذا كان الفاعل مؤنثا تزاد تاء أول الفعل المضارع ، وتاء طويلة ساكنة آخر الفعل المضارع Fail bayan olursa muzari fiilin başına, […]

Daha Fazla Oku
MÜBTEDA VE HABER

المبتدأ والخبر (Mübteda-Haber) (المبتدأ : اسم مرفوع يقع في أول الجملة ويحتاج الى خبر . مثل ( الطالبُ ذكي Mübteda : Merfudur, cümlenin başında olur ve habere ihtiyaç duyar .Örnek: öğrenci zekidir (الخبر : اسمٌ مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة مثل . : ( الطالب طويلٌ Haber : Merfudur, mübteda ile birlikte düzgün cümlede olur. Örnek:öğrenci […]

Daha Fazla Oku
MEFUL BİH (NESNE)

المفعول به (tümleç -Meful Bih) (المفعول به : اسمٌ منصوب وقع عليه فعل الفاعل . مثل ( تساعد الممرضات الأطباءَ ، قرأ التلميذ الدرسَ Meful Bih: Mansup isimdir,ve kendisine işi yapılanı bildiren isimdir .(Hemşireler doktorlara yardım ediyor, öğrenci dersi okudu)

Daha Fazla Oku
KANE VE KARDEŞLERİ

كان واخواتها (Kane ve Kardeşleri) كان واخواتها : أفعال ماضٍ يدخلون على المبتدأ والخبر فيرفعون المبتدأ اسماً لهم وينصبون الخبر خبراً لهم Kane ve kardeşleri: Mazi fiillerdir, mübteda ve habere giren isimlerdir mübtedayı raf eder isim olarak ve haberi nasb eder, kendine haber olarak . اخواتها : ( أصبح ، أمسى ، صار ، ليس […]

Daha Fazla Oku
İNNE VE KARDEŞLERİ

أن واخواتها ine ve kardeşleri أن واخواتها : حروف يدخلون على المبتدأ والخبر فينصبون المبتدأ اسماً له ، ويرفع الخبر خبراُ لهم İnne ve Kardeşleri: Mübteda ve habere  giren harflerdir , mübtedayı nasb eder isim olarak , haberi raf eder haber olarak . اخواتها : )إن ، كأن ) مثل : كأنَّ النجومَ مصابيحٌ  Kardeşeri: […]

Daha Fazla Oku
CER VE MECRUR

الجار والمجرور (Cer ve Mecrur) يُجَرُّ الاسم إذا سبقه أحد حروف الجر . بعض حروف الجر ( إلى ، في ، على ، عن ، من ) . علامة الجر الكسرة İsimden önce harfi cer gelse ismi cer eder. Bazı harfi cerler (ila,fi,ala,an,min) ve cerin alameti kesradır.

Daha Fazla Oku
MÜSENNA

المثنى müsenna المثنى : اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون نون المثنى مكسورة دائما Müsenna : ikili isimlere delalet edendir  elif, nun veya ya,nun harflerinin eklenmesiyle oluşur , müsennanın nunu daima kesradır . يرفع المثنى وتكون علامة رفعه الألف مثل : الفلاحان مجدان Müsenna elif harfiyle raf olur, Örnek: […]

Daha Fazla Oku
CEMİ MÜZEKKER SALİM

جمع مذكر السالم Cemi müzekker salim جمع مذكر السالم : اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون Cemi müzekker salim: Erkek isimleri çoğaltmak için vav,nun veya ya,nun müfredin üzerine eklenmesiyle oluşan çokluktur. نون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما Cemi müzekker salimin nunu daima fethadır. يرفع جمع المذكر السالم وعلامة رفعه […]

Daha Fazla Oku
CEMİ MÜENNES SALİM

جمع المؤنث السالم Cemi müennes salim جمع المؤنث السالم: اسم يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء طويلة على مفرده Cemi müennes salim: Kız isimleri çoğaltmak için elif ve te müfredin üzerine eklenmesiyle oluşan çokluktur. يرفع جمع المؤنث السالم وعلامة رفعه الضمة مثل : نهضتِ الصناعاتُ في تركيا Cemi müennes salimin Raf alameti dammedir. […]

Daha Fazla Oku